Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veiligheid en gezondheid

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van saneringtechnieken waarbij grondverzet plaatsvindt en de communicatie met betrekking tot gezondheidsaspecten bij de uitvoering van saneringswerken besproken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.