Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veiligheidvoorzieningen

Omschrijving begrip

Maatregelen om de veiligheid bij onderzoek en sanering van (water) bodemonderzoek en -sanering te borgen.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn algemene omschrijvingen opgenomen voor veiligheid bij landbodem- en waterbodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.