Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veldonderzoek

Omschrijving begrip

Veldwerkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van onderzoek.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het bespreken van veldonderzoekmethoden die kunnen worden ingezet ter voorbereiding van de uitvoering van saneringstechnieken. Het onderwerp zelf vormt nog geen onderdeel van de Richtlijn en zal in de toekomst bij het thema Onderzoek aan bod komen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.