Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Venige baggerspecie

Omschrijving begrip

Baggerspecie die relatief veel organische stof bevat.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat niet specifiek opgenomen wat venige baggerspecie is. Wel is bij diverse verwerkingstechnieken van baggerspecie aangegeven wat de toepassingemogelijkheden zijn voor venige baggerspecie. Dit ter onderscheid van baggerspoecie die meer kleiig of zandig van samenstelling is.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.