Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verantwoordelijkheid

Reikwijdte

In de Richtlijn worden verantwoordelijkheden van partijen in het proces van nazorg en beheer van bodemsaneringsmaatregelen beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.