Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vergunningen

Omschrijving begrip

Een officieel noodzakelijke door de overheid opgestelde toestemming om een activiteit uit te mogen voeren.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een een overzicht opgenomen van relevante wetgeving van waaruit vergunningen worden gevraagd en wordt voor saneringstechnieken aangegeven welke vergunningen nodig zijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.