Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verificator

Omschrijving begrip

De persoon die het eindresultaat van de sanering beschrijft met als doel het bevoegde gezag in staat te stellen te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is vastgelegd in de beschikking of de goedkeuringsverklaring op het saneringsplan.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over de sturing en milieukundige begeleiding van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.