Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verkennend onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek dat als doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt uitsluitend de functie van het verkennend onderzoek beschreven en wordt vervolgens verwezen naar relevante protocollen. In de toekomst zullen de inhoudelijke aspecten van het verkennend onderzoek binnen het thema onderzoek worden uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.