Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verondiepen watersystemen

Omschrijving begrip

--

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van een waterbodem. Het onderwerp zelf vormt geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.