Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verontreiniging

Omschrijving begrip

Een aanduiding voor de situatie waarin een of meer verontreinigende stoffen in concentraties boven de Achtergrondwaarde in grond en de Streefwaarde in grondwater of boven de lokale achtergrondgehalten voorkomen.

Reikwijdte

Verontreiniging is een verzamelbegrip voor soorten, eigenschappen en risico's van verontreinigingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.