Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verontreiniging na 1987

Omschrijving begrip

Verontreinigingen die zijn ontstaan na 1987 worden behandeld in het kader van de "zorgplicht bodem" en dienen onverwijld gesaneerd te worden. Als doelstelling geldt dat de oorspronkelijke bodemkwaliteit hersteld moet worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.