Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verontreiniging voor 1987

Omschrijving begrip

Verontreinigingen onstaan voor 1987 zijn historische verontreinigingen, die in het kader van BEVER functiegericht (bovengrond) en kosteneffectief (ondergrond) gesaneerd kunnen worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.