Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verspreiden

Omschrijving begrip

Over een groter oppervlak of volume uiteengaan.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het beschrijven van de verspreiding van baggerspecie als verwerkingsmethode of voor transport van verontreiniging via het grondwater.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.