Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verspreiden baggerspecie

Omschrijving begrip

Over een groter oppervlak of volume uiteeinspreiden van baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de methode beschreven voor het verwerken van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.