Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verspreidingsrisico's

Omschrijving begrip

Risico’s voor het verspreiden van verontreinigingen op en in de bodem via het grondwater en de bodemlucht.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip toegepast als aanleiding voor het nemen van saneringsmaatregelen, en als effect bij het uitvoeren van saneringsmaatregelen.

Aan de betekenis van risico's van verspreiding via het grondwater (spoedeisendheid) is in de huidige richtlijn nog geen invulling gegeven; dit komt met de uitbreiding van de richtlijn met het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.