Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verstopping

Omschrijving begrip

Met verstopping wordt bedoeld de verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen voor grondwater veroorzaakt door met name (micro)biologische processen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt gedetailleerd ingegaan op de problematiek van verstoppingen van onttrekkings- en infiltratiemiddelen en op de mogelijkheden om deze op doelmatige wijze op te lossen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.