Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verticale afdichting

Omschrijving begrip

Methode waarmee beoogd wordt de verontreinigde bodem in horizontale zin van zijn omgeving te isoleren teneinde de toestroming van omgevingswater en de verspreiding van verontreinigende stoffen weg te nemen, dan wel te beperken.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.