Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerken

Omschrijving begrip

Het verwerken of bestemmen van vrijkomende grond of baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken en mogelijkheden beschreven voor de verwerking van grond en baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.