Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerken baggerspecie

Omschrijving begrip

Onder verwerken van baggerspecie wordt in de richtlijn verstaan het behandelen van baggerspecie zodanig dat daarmee een product ontstaat dat weer als bouwstof (in een werk) kan worden toegepast. Vaak ontstaan bij het behandelen ook restproducten die moeten worden gestort.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn technieken opgenomen voor het verwerken c.q. behandelen van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.