Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerking baggerspecie

Omschrijving begrip

Met verwerken wordt bedoeld omgaan met de baggerspecie. Dit kan zowel het verwerken als het verspreiden of storten van baggerspecie zijn.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven voor het verwerken van baggerspecie.In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van technieken behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.