Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerking grond

Omschrijving begrip

Behandeling van vrijkomende grond bij bodemsanering.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als verzamelbegrip voor de technieken thermische, biologische en natte reiniging, immobilisatie, storten en hergebruik van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.