Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerking grondwater

Omschrijving begrip

Behandeling van het vrijkomende grondwater bij bodemsanering.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de volgende technieken voor de behandeling van vrijkomend grondwater besproken : voor- en nabehandeling van grondwater, actieve koolfiltratie, biologische zuivering, chemische oxidatie, precipitatie, coagulatie, flocculatie, ionenwisseling, omgekeerde osmose, luchtstrippen en sedimentatie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.