Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwerving en vervreemding staatseigendommen

Omschrijving begrip

De Gedragslijnen inzake Bodemverontreiniging in Staatseigendommen moeten bij het verwerven, in gebruik geven ((erf)pacht/huur) en vervreemden van onroerende zaken door de Staat in acht genomen worden door ministeries en de daaronder ressorterende rijksdiensten en agentschappen die bevoegd zijn een besluit te nemen om de desbetreffende Staatseigendommen te vervreemden of te laten vervreemden. Ze zijn van overeenkomstige toepassing op onroerende zaaktransacties tussen deze diensten onderling.

Reikwijdte

De gedragslijnen wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Verwerving en vervreemding staatseigendommen].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.