Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verwijderen verontreiniging

Omschrijving begrip

Wegnemen van verontreiniging.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het aanduiden van een doelstelling van saneringsmaatregelen (multifunctioneel saneren, functioneel saneren, stabiele eindsituatie of de baggernauwkeurigheid). In de Richtlijn worden technieken beschreven die zorg dragen voor de verwijdering van verontreinigingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.