Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vluchtig

Omschrijving begrip

Eenvoudig naar de gasfase over te brengen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven voor het saneren van vluchtige verontreinigingen uit de bodem dan wel voor reiniging van verontreinigd grondwater.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.