Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vogel- en habitatrichtlijn-gebied

Omschrijving begrip

De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn gebieden die door de EU zijn aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn heeft als doel de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats op het grond gebied van de EU-regelgeving. De Vogelrichtlijn heeft tot doel de bescherming en het beheer van alle vogels die op het grondgebied van de EU (zogeheten communautair grondgebied) in het wild leven en van hun habitats (leefomgeving).

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over de Vogel- en Habitat-richtlijngebieden. Bij uitvoering van saneringswerken kunnen initiatiefnemers in aanraking komen met de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.