Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vogelrichtlijn

Omschrijving begrip

De Vogelrichtlijn heeft tot doel de bescherming en het beheer van alle vogels die op het grondgebied van de EU (zogeheten communautair grondgebied) in het wild leven en hun habitats (leefomgeving).

Reikwijdte

De Vogelrichtlijn wordt niet beschreven in de Richtlijn. Bij uitvoering van saneringswerken kunnen initiatiefnemers in aanraking komen met de Vogelrichtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.