Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Voorafgaande selectie

Omschrijving begrip

Prekwalificatie van aannemers.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.