Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Voorbehandeling grondwater

Omschrijving begrip

Extra stap in het zuiveringsproces van vrijkomend grondwater bij bodemsanering met als doel de zuiveringsstap effectiever te laten verlopen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de technieken egalisering door buffering, zandfiltratie en de olie/water afscheider behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.