Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Voormalige stortplaats

Omschrijving begrip

Een terrein waar, al dan niet onder toezicht van de overheid, in het verleden afval is gestort.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden saneringstechnieken (isolatie) en de nazorg beschreven die met het oog op het beheer van de bodem ter plaatse van voormalige stortplaatsen kan voorkomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.