Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vooronderzoek

Omschrijving begrip

Het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik en het huidige gebruik, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Evenals het verzamerlen van informatie over het toekomstige gebruik, de bodemopbouw en geohydrologie en financieel/juridische aspecten met betrekking tot een bepaald geografisch gebied.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Het thema bodemonderzoek komt aan de orde bij de voor 2007 voorziene uitbreidingen van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.