Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Waterbodem

Omschrijving begrip

Het deel van de bodem dat zich voor een gedeelte van het jaar onder het wateroppervlak bevindt.

Reikwijdte

Begrip wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met meerdere begrippen om aan te geven dat het betreffende onderwerp specifiek beperkt blijft tot c.q. bedoeld is voor waterbodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.