Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Waterbodembeleid

Omschrijving begrip

Het beleid dat landelijk is opgesteld over waterbodems/baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een overzicht opgenomen van het waterbodembeleid en is een nadere beschrijving gegeven van de baggerketen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.