Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Watergang

Omschrijving begrip

Lijnvormig object dat water voert.

Reikwijdte

Begrip is in de Richtlijn niet nader uitgewerkt, maar kan een rol spelen bij de wijze waarop onderhoud of sanering moet worden uitgevoerd.In de Richtlijn worden technieken behandeld voor de verwijdering van baggerspecie uit watergangen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.