Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Waterinjectie

Omschrijving begrip

Baggerwerktuig om sediment in lager gelegen delen te verzamelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het principe van de techniek beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.