Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wateroplosbare oplosmiddelen

Omschrijving

Verzamelnaam van een aantal stoffen die staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor zover van belang voor de sanering van landbodems en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.