Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Waterwet

Omschrijving begrip

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

Reikwijdte

De Waterwet en de relatie met (water)bodemverontreiniging wordt in de Richtlijn besproken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.