Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

WBM

Omschrijving begrip

Wet belasting op milieugrondslag.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn heeft de Wbm uitsluitend betrekking op verwerking, c.q. het storten van verontreinigde grond. In de Richtlijn is over dit onderwerp informatie opgenomen in relatie tot het bodembeschermingsbeleid en de Wet Milieubeheer.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.