Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wegtransport

Omschrijving begrip

Vervoer per vrachtwagen over de weg.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt bij het beschrijven van mogelijkheden voor transport van grond en baggerspecie (zie ook transport per as).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.