Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Werkvoorraad

Omschrijving begrip

Totale omvang voor een organisatie van locaties met (potentiele) ernstige bodemverontreiniging, die nog 1 of meerdere stappen nodig hebben in het Wbb-bodemsaneringstraject.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.