Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet belastingen op milieugrondslag

Omschrijving begrip

Inmiddels bevat de wet zes belastingen: de grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting, de energiebelasting, de kolenbelasting, de belasting op leidingwater en de verpakkingenbelasting. De vliegbelasting is recent (per 31 december 2009) afgeschaft. Deze zogenaamde groene belastingen zijn heffingen die als uitgangspunt hebben milieubelastende activiteiten te remmen.

Reikwijdte

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Wet belastingen op milieugrondslag].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.