Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Bodem Bescherming (Wbb)

Omschrijving begrip

De Wet bodembescherming dient tot het voorkomen, beperken of ongedaan maken van veranderingen van hoedanigheden van de bodem die een vermindering of bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft.

Reikwijdte

De Wbb wordt uitgebreid beschreven in de Richtlijn. De Wbb vormt vaak de aanleiding of het kader waarin onderzoek- en saneringsactiviteiten plaatsvinden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.