Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Milieu Beheer (Wm)

Omschrijving begrip

Wet die tot doel heeft een kader te bieden voor integrale milieuvergunningen, integrale plannen en programma’s.

Reikwijdte

De Wm wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Wet milieubeheer].

In de Richtlijn is ook aangegeven voor welke saneringsactiviteiten een vergunning in het kader van de wet Milieubeheer nodig is.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.