Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Omschrijving begrip

De Wet op de Ruimtelijke Ordening bevat het wettelijke kader voor het voeren van ruimtelijk ordeningsbeleid waarbinnen de bij het gebruik van het grondgebied betrokken belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Reikwijdte

De WRO zelf wordt niet beschreven in de Richtlijn, wel wordt de relatie van de bodem met de de ruimtelijke ordening behandeld. Verder wordt de Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond behandeld in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.