Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Verontreiniging Zeewater (Wwz)

Omschrijving begrip

De Wet verontreiniging zeewater (Wvz) heeft als doel te voorkomen dat giftige stoffen of stoffen die in zeewater niet kunnen worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen in de zee terecht komen.

Reikwijdte

De Wvz wordt in de Richtlijn beschreven in relatie met de Wvo (Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.