Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Omschrijving begrip

Dit is een vervoerswetgeving en bevat regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Wvgs is een integrale kaderwet en heeft als doel het bevorderen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Reikwijdte

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Wet vervoer gevaarlijke stoffen].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.