Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wetgeving

Reikwijdte

Wetgeving is het verzamelbegrip voor alle Nederlandse en Europese wetgeving in relatie tot landbodem- en waterbodemkwaliteit.In de Richtlijn is een overzicht van de Europese en Nederlandse bodemwetgeving opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.