Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Winnen delfstoffen (landbodem)

Omschrijving begrip

Grootschalige winning van zand, grind of klei.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering. Het onderwerp zelf vormt geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.