Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Woningbouw

Reikwijdte

In de Richtlijn is een verwijzing opgenomen naar www.vng.nl voor informatie over bouwen op verontreinigde grond. Tevens vormt bouwen in de processchema's een aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.