Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Woningwet

Reikwijdte

De Woningwet en de relatie met bodemverontreiniging wordt in de Richtlijn besproken. Verder is de Woningwet in de schema's (uitvoeren bouwactiviteiten) een aanleiding voor het bepalen van de bodemkwaliteit.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.